De Bijlmer met zijn zogenaamde honingraatflats behoeft eigenlijk geen introductie. Tien jaar na de start van de bouw van de eerste woningen in de Bijlmer stond de helft van de woningen leeg. Als gevolg van de problemen rond het beheer van de flats en de openbare ruimte is begin jaren negentig gestart met de vernieuwing van de Bijlmer. Een groot deel van de flats is vervangen door eengezinswoningen en appartementen. Met de vernieuwing van de Bijlmer is de leefbaarheid sterk verbeterd. Aan de sociaaleconomische positie van bewoners is echter minder veranderd. Veel mensen hebben te maken met werkloosheid, armoede en gezondheidsproblemen.

In Bijlmer Oost zijn zes hoogbouwflats bewaard gebleven. De sociaaleconomische positie van de bewoners is in dit deel zwakker dan in de rest van Bijlmer Oost. Dit heeft te maken met verschillende factoren. De hoogbouwflats zijn huurwoningen en de nieuwbouw eengezinswoningen die de hoogbouwflats hebben vervangen onder andere in de E-buurt zijn koopwoningen. Daarnaast heeft ruim een kwart van de huishoudens een laag inkomen en een gezinshoofd met een lage opleiding: 27% van de bewoners in Bijlmer Oost versus gemiddeld 15 % van de bewoners in Amsterdam. Ook ligt het aantal geregistreerde werklozen met 6 % hoger dan het gemiddelde van Amsterdam (Gebiedsanalyse, 2015).

In de jaren-90 heeft de gemeente samen met woningcorporaties een grootscheepse stedelijke vernieuwing uitgevoerd. Veel van de karakteristieke honingraatflats zijn gesloopt en lagere nieuwbouw is ervoor in de plaats gekomen. Ook is de Amsterdam Arena gebouwd, met daaromheen een groot winkel- en uitgaansgebied. Enkele buurten in de Bijlmer zijn ook tot Vogelaarwijk bestempeld.

Lees meer over het gemeentelijk beleid van Amsterdam

De Bijlmer is een enorm veelkleurige wijk. Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, zijn veel Surinamers in de Bijlmer komen wonen. Daarnaast zijn er veel Antillianen, autochtonen en daarnaast ruim 130 andere nationaliteiten. In de buurt is ook BOOT van de Hogeschool van Amsterdam gevestigd. Zij ondersteunen allerlei projecten en proberen onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden. Audrey Netel vertelt over een Ghanese vrouw, die op het spreekuur kwam, omdat zij bezoek heeft gehad van de deurwaarder.

“Deze alleenstaande moeder met twee zoons van 13 en  23 jaar oud spreekt thuis Twi. Zij spreekt geen Nederlands. Zij kwam op het BOOT spreekuur omdat er een openstaande schuld van bijna 10.000 euro was aan niet betaalde wegenbelasting en parkeerboetes. De deurwaarder heeft een inventarisatie van alle waardevolle spullen in de woning gemaakt. Daarna overhandigde hij haar een brief met daarin de informatie dat zij vijf werkdagen de tijd had om bezwaar te maken. Mevrouw X kwam naar het spreekuur met de vraag of wij een bezwaar konden opstellen. De aanwezige bezittingen in de woning zijn eigendom van mevrouw X en niet van haar zoon. Er is een bezwaar opgesteld met daarin aangegeven welke spullen toebehoorden aan mevrouw X. Daarnaast is er een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente toegevoegd. Dit diende als bewijs dat mevrouw hoofdbewoonster is van de woning en dat haar zoons bij haar inwonen. Daarnaast gaf mevrouw X aan dat de haar zoon niet in het bezit is van een auto en dat zijn rijbewijs maanden geleden was gestolen, daar heeft hij aangifte van gedaan. Wij hebben geadviseerd om de aangifte mee te nemen of op te vragen bij de politie. Dan zouden de boetes wellicht kwijtgescholden kunnen worden maar op dat moment was er geen bewijs. Uiteindelijk heeft de deurwaarder de spullen van mevrouw X niet in beslag genomen. De zoon van mevrouw hangt echter een gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij niet kan aantonen dat hij de overtredingen niet heeft gepleegd en het geldbe

Bijlmer Oost
Bijlmer Oost vormt de ene helft van de Bijlmermeer (naast Bijlmer Centrum). Het gebied bestaat uit de E, G en K-buurt en ligt ten oosten van de Gooiseweg en ten noorden van de A9.

Ook in Bijlmer Oost zijn de oorspronkelijke flats grotendeels verdwenen en zijn deze vervangen door eengezinswoningen, veelal al in de koopsector. De wijkaanpak met de Vogelaargelden gaf hieraan een extra impuls.

In Bijlmer Oost wonen ruim 26.000 inwoners, waarvan 34% een Surinaamse, 12% een Ghanese en 6% een Antilliaanse achtergrond hebben. Bijlmer Oost is een jonge wijk, met veel jongeren tot 18 jaar. Ook zijn er relatief veel zzp’ers en starters gevestigd. Bijlmer Oost grenst aan de Bijlmerweide en heeft twee nieuwe winkelcentra: Ganzenpoort en Kameleon.

Ondanks de stedelijk vernieuwing kent Bijlmer Oost nog steeds grote problemen. De werkloosheid is hoog (18%) en 36% van de 10-jarigen heeft overgewicht. Ook is de schooluitval veel hoger dan in de rest van Zuidoost en Amsterdam en blijven de onderwijsresultaten achter.

Verder lezen over Bijlmer Oost:

>> “Vanwege de rauwe randjes en vele culturen voelen we ons pioniers in een nieuw land.”, Nadine
>> “Wat hebt u er een puinhoop van gemaakt”, Gerard
>> Hoe de gemeente Amsterdam de decentralisaties heeft aangepakt