Hillegersberg een zeer welvarende wijk is, met veel, dure koopwoningen in een mooie, verzorgde, groene woonomgeving. De oorspronkelijke bebouwing van de historische linten en kernen zoals Oud-Hillegersberg, de Bergse Voor- en Achterplas en de bebouwing langs de Rotte zijn nog steeds beeldbepalend voor het gebied.

Volgens het gebiedsplan van de gemeente laat Hillegersberg “over de hele linie een goede score zien op het gebied van wijkveiligheid, sociaal en in mindere mate ook op fysiek gebied. Daar zijn we trots op. Dit is mede te danken aan de inspanningen en bijdragen in de afgelopen jaren van de voormalige deelgemeente, partners, instellingen en bewoners.”

De gemeente roemt het belang van Hillegersberg voor heel Rotterdam. De wijk zorgt voor veel inkomsten voor de gemeente en heeft een grote aantrekkingskracht op hoge inkomens.

De verbeterpunten voor de wijk zijn volgens het plan:

  • Licht verbeteren van de woonbeleving
  • Handhaven van de buurtbeleving (95% is tevreden over de buurt)
  • Funderingsrisico’s terugdringen
  • De tevredenheid over collectieve voorzieningen (zoals buurthuizen) verhogen
  • Overlast van jeugd en inbraken iets terugdringen
  • Overlast van Rotterdam The Hague Airport terugdringen

Hiertoe wordt er onder meer ingezet op het investeren in groen, het benutten van sociale kapitaal en het versterken van de lokale economie door het benutten van bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden.

Verder lezen over Hillegersberg:

>> “De nadruk is komen te liggen op preventie en talentontwikkeling”, Marcel Tiel, jongerencoach
>> Hoe de gemeente Rotterdam de decentralisaties heeft aangepakt