“We hebben in Leidschenveen-Ypenburg veel buurt- en straatfeestjes die worden ondersteund met financiering uit de gemeentelijke subsidieregeling Leefbaarheid- en Bewonersparticipatie. Bewoners willen een barbecuefeest neerzetten of iets doen met kinderen of een festival organiseren met het doel elkaar te leren kennen en verbindingen aan te gaan. We hebben dit, zeker in het begin van het ontstaan van de wijken Leidschenveen en Ypenburg, gestimuleerd om het contact tussen buren tot stand te brengen.

Nu is echter, na 15 jaar, wel de tijd aangebroken hier een kwaliteitsimpuls aan te geven. De wens is bewonersinitiatieven aan elkaar te koppelen zodat de bewoners samen iets duurzaams neerzetten. Of we willen er een leefbaarheidscomponent aan koppelen. Als bewoners bijvoorbeeld een straatfeestje willen houden op een speelplek of perkje bij hen in de straat, stimuleren wij hen deze plek te adopteren en te helpen onderhouden.

We zijn op zoek naar nieuwe, passende vormen van bewonersbetrokkenheid en -initiatieven. We merken dat bewoners een bestuursfunctie minder graag invullen maar dat zij op projectmatige basis wel aan de slag willen in de wijken. Ook zien wij op bewonersavonden veel betrokken bewoners uit het stadsdeel. Maar belangrijke doelgroepen zoals jongeren en jonge ouders ontbreken. Wij bereiken een belangrijke doelgroep dus nog niet. En dat is waar wij meer op willen inzetten. Hoe kun je ook die groepen bereiken en participatie tot stand brengen? Want daar zitten ook heel veel idee├źn, meningen en suggesties om de wijk nog mooier te maken.

Leidschenveen-Ypenburg kent veel jonge gezinnen, de gemiddelde leeftijd ligt onder de veertig. Deze mensen zitten in de piek van hun leven en besteden hun tijd naast hun werk vooral aan de school van hun kinderen of aan de sportvereniging. Dan rest er vaak geen tijd voor de wijk, buurt of georganiseerde bewonersavonden. Ik voel het zelf ook: ik werk fulltime en als ik thuis kom ben ik blij dat ik tijd heb voor mijn gezin en kan helpen op school en de sportvereniging van mijn kinderen.

Maar ook jonge mensen wonen graag in een prettige leefomgeving, dus zoek ik mogelijkheden om die participatie op een andere manier tot stand te brengen. Misschien door met hen te communiceren via de Ipad waarmee ze na het werk thuis op de bank zitten. Die vorm is hier nog niet ontwikkeld.

Ook willen wij de bewoners meer en doelgroep gerichter op de hoogte brengen van wat de mogelijkheden zijn: om binnen de bestaande centra zelf activiteiten te organiseren, daar subsidie voor aan te vragen en waar nodig, een beroep te doen op ondersteuning. Er is veel expertise in de wijken bij maatschappelijke organisaties, welzijn en/of de gemeente.

Tot slot noem ik graag nog een groep vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt: de Buurtpreventie Teams. In ons stadsdeel zijn 9 teams actief, zij maken rondes door hun eigen buurt en melden onregelmatigheden bij gemeente of politie. De gemiddelde leeftijd binnen deze teams is lager dan in de meeste andere actieve bewonersgroepen. Mede hieruit concludeer ik dat onze bewoners, in alle lagen, wel degelijk betrokken zijn bij hun woonomgeving. Onze uitdaging is om alle doelgroepen op de juiste manier te bereiken door bijvoorbeeld meer moderne middelen in te zetten, zoals social media. Zo maken we participeren in de 21e eeuw voor iedereen mogelijk.”

Anita Vos-Tijdhof, Stadsdeeldirecteur Leidschenveen-Ypenburg