“Het is voor ons moeilijk om bewoners van Ypenburg in beweging te krijgen en vrijwilligers te vinden voor de verschillende activiteiten in de wijk. Het vinden van nieuwe leden voor het bestuur van de bewonersorganisaties is lastig. Dit komt grotendeels omdat de wijk voor een groot deel bestaat uit jonge gezinnen, vaak tweeverdieners, die overdag druk zijn met hun werk en aan het eind van de dag met de zorg voor hun gezin. Daarnaast is er ook de problematiek achter de voordeur met armoede en schuldenproblematiek, echtscheiding, huiselijk geweld. Dit maakt dat mensen al genoeg aan hun hoofd hebben.

Bovendien ontbreekt het aan een ‘wij-gevoel’. Mensen hebben nog geen gedeelde geschiedenis met elkaar en voelen wellicht ook niet de noodzaak om actief te worden. Er is veel meer mogelijk, alleen moet je dan wel een buurt hebben die ook iets met elkaar heeft, een band met elkaar heeft. Dat is hier minder. Ik woon hier prima, hoor. Aan de andere kant is het ook de vraag of er behoefte is aan bewonersactiviteiten. Als mensen niet willen en er geen behoefte is, ga ik het niet opleggen of iets forceren.

Wat je wel steeds vaker ziet is dat bewoners in de straat een straatfeest organiseren, zij vragen subsidie aan en huren zelf een luchtkussen, regelen muziek of een workshop. Zij sturen de aanvraag naar de gemeente en moeten dan een altijd een rechtspersoon opgeven. Dat zijn wij dan en vervolgens sluizen wij het geld als bewonersorganisatie door. Afgelopen jaar is dat ongeveer vijf keer gebeurd. Dat zijn kleinschalige initiatieven en dat verdwijnt weer. Een ander voorbeeld is een buurt dat een bankje wil of een gazonnetje met wat bloembollen.

Daarnaast verwachten bewoners nog vaak dat activiteiten wel voor hen georganiseerd zullen worden en beseffen te weinig dat het initiatief nu aan hen is. Ook zijn bewoners te weinig op de hoogte van de mogelijkheid om binnen de bestaande buurtcentra zelf activiteiten te organiseren, het aanvragen van subsidie en, waar nodig, een beroep te doen op ondersteuning door één van de beroepskrachten van het welzijnswerk.

Het is wel van belang dat er, meer dan nu het geval is, op gewezen wordt wat er kan. Heel veel mensen weten niet van het bestaan van de mogelijkheden, weten niet dat je subsidie kunt krijgen. Dat is iets waar de gemeente nog wel wat aan promotie zou kunnen doen.

Maar ook het gemis aan passende infrastructuur in sommige delen van de wijk speelt mogelijk een rol. Als je kijkt naar onze bewonersorganisatie en de samenstelling, dan is het een hoge leeftijd, zijn het veelal mensen van vijftig jaar of ouder. Het is de wat oudere garde, de jongeren kun je moeilijk bereiken.  Ook een beetje door het gebrek aan een eigen centrum, wij organiseren onze activiteiten in de aula van een school, waardoor je ook niet veel andere dingen kunt doen.

We zijn aan het onderzoeken of wij in het Piet Vink centrum een plek zouden kunnen krijgen. Als dat doorgang zou vinden, zijn we niet meer begrensd door de vakantieperiodes waarin de school is gesloten. Ook nemen we dan een meer centrale plek in, in de wijk en trekt dit wellicht ook een ander publiek aan.   

Karst Overwijk, oud-bestuurslid Wijkvereniging Morgenweide / Bewonersplatform Ypenburg