Bewoners in Hillegersberg weten hoe de wereld werkt en hebben de financiële middelen en het netwerk om dingen goed voor zichzelf te regelen. Er is niet zoveel animo voor bewonersinitiatieven; de solidariteit tussen mensen is niet zo hoog. Iedereen is ook druk, twee banen, kinderen, vrienden, sporten. Wat we ook zien is dat bewoners met bijvoorbeeld schulden of die zich eenzaam voelen, zich schamen om de hulp van gemeente in te roepen.

Hillegersberg is een bijzondere wijk: veel groen, mooie woningen, gemoedelijk. De wijk ligt dicht bij uitvalswegen en bij Rotterdam Airport. Er zijn veel sportvoorzieningen en restaurants. De meeste inwoners hebben een goed inkomen en wonen leuk.

Als gemeente willen we vooral de voorzieningen en het prettige leefmilieu in stand houden. De buitenruimte heeft hier een hoog niveau; de standaard is hoger dan in sommige andere delen van Rotterdam en toch willen we dit niveau behouden of zelfs verbeteren. En dat kost geld. Dat zorgt binnen de gemeente nog weleens voor scheve ogen.

Toen Rotterdam nog uit gebiedsdelen bestond waren we als gemeente denk ik toegankelijker, het was vriendelijker voor de burger. Je kon gewoon bij een kantoor in de buurt naar binnen lopen om met iemand te spreken. Nu gaat alles op afspraak of telefonisch via 14010. Je kunt niet meer zomaar terecht. Sowieso zijn we formeler gaan werken. Ergens is dat ook goed. Vroeger werd niet alles op papier vastgelegd. Vaak waren het goede dingen die werden geregeld, maar het moet natuurlijk wel terug te vinden zijn.

Mensen moeten weer leren participeren. De overheid heeft lang alles uit handen genomen, mensen weten niet meer wat vroeger normaal was. Wanneer je je stoep veegt, neem dan ook de stoep van de buurvrouw mee; of doe boodschappen voor de zieke buurman. We moeten vooral de jonge generaties bijbrengen dat ’t normaal is om iets voor de samenleving en elkaar te doen. Je kunt niet zeggen: ik betaal al belasting en mag dan ook van alles terugverwachten, zo werkt het niet meer. We moeten het samen doen, oud én jong.”

Edith Wolvers, gebiedsnetwerker Hillegersberg – Schiebroek