“Het participatiebeleid is tweeledig. Aan de ene kant worden mensen gestimuleerd om sneller in de maatschappij te participeren en medebewoners te activeren een bijdrage te leveren in de vaste lasten. Aan de andere kant levert de kostendelennorm als onderdeel van het participatiebeleid belemmerende en moeilijke gezinssituaties op. Daarnaast worden groepen geactiveerd door middel van onder meer voorlichting, bijeenkomsten , participatiemarkten en trainingen om beter op de hoogte te zijn van wet – en regelgeving over hun inkomen en voorzieningen. De vraag blijft echter of de bewoners door al deze activiteiten zelfredzaam worden.

Wij bepalen de zelfredzaamheid van onze inwoners aan de hand van de Zelfredzaamheid Matrix. We kijken naar de mate waarin mensen in staat zijn om hun eigen administratie en financiën te beheren en eventueel op advies hun zaken zelf te regelen. Het gaat dan om zakelijk, privéleven, netwerk en sociaal leven. Vervolgens stellen we vast in welke mate iemand in staat is om op diverse leefgebieden zelfstandig te functioneren.

Het probleem is alleen dat het netwerk van mensen in problematische situaties vaak klein wordt, doordat hun netwerk vaak bestaat uit gelijkgestemden. Tevens is isolement een bekend gegeven in steden met name bij mensen vanaf vijftig jaar en ouder. Hierdoor zijn zij vaker op zichzelf aangewezen.

In veel gevallen komt iemand in de problemen door onvermogen, zoals taalproblematiek, verstandelijke beperking, stress wegens bijvoorbeeld baan kwijtraken, relatie, scheiding of onbekend zijn met wet- en regelgeving. Regelmatig lopen wij zelf tegen de regels aan zoals bijvoorbeeld bij de kostendelersnorm, CJIB boetes en de verrekening van de toeslagen door de Belastingdienst.”

Directeur – bestuurder Jurenne D. Hooi van Madi Amsterdam Zuidoost en Diemen. De organisatie helpt de inwoners met het oplossen van problemen in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.