“Wij doen een heleboel in Hillegersberg: kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, het coördineren van mantelzorg en het begeleiden van bewonersinitiatieven. Daarnaast zijn we ook betrokken bij de Tegenprestatie, wanneer mensen in een uitkering zitten en hier wat voor terug moeten doen.

De Tegenprestatie speelt sowieso een belangrijke rol in Rotterdam en in ons werk. Zo is het opbouwwerk tegenwoordig ook ingericht om mensen activiteiten te laten doen die meetellen voor de Tegenprestatie.

In mijn werk is de laatste jaren veel veranderd. Ik merk alleen niet zoveel van een terugtrekkende overheid. Op papier is de macht in Rotterdam verspreid over de gebiedscommissies, maar in de praktijk is de Coolsingel oppermachtig.

Een grote verandering is dat we veel meer moeten verantwoorden wat we doen. We hebben de aanbesteding voor het sociaal werk gewonnen op basis van bepaalde resultaten. En die moeten we halen en dus ook tellen of we die halen. Op zich heeft dit ook goede kanten, want de gemeente heeft bijvoorbeeld heel specifiek omschreven hoeveel jongeren we moeten bereiken met welke activiteiten. Maar toch, wanneer we huisbezoeken gaan doen, dan telt het ook mee wanneer iemand de deur niet opendoet.

De nadruk is komen te liggen op preventie en talentontwikkeling. We leren jongeren bepaalde vaardigheden, zoals correct taalgebruik, rekenen en leren solliciteren. Zo verhogen we hun kansen op de arbeidsmarkt. Maar als er echte kansen zijn, dan ontbreekt vaak de tijd om echt door te pakken en voor een goede follow up te zorgen. Mensen zoeken een houvast in hun buurt, dat is in alle jaren niet veranderd. Hopelijk kunnen we dat als DOCK blijven bieden.”

Marcel Tiel, jongerencoach DOCK, Hillegersberg