De ParticipatiePraktijk interviewt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Hij constateert dat, net als wij in ons onderzoek, er teveel van de burger wordt verwacht. “We hebben niet goed in de gaten dat er hele grote groepen mensen zijn die niet aan die verwachtingen kunnen voldoen.”