“De samenleving gaat uit van de zelfredzaamheid van het individu, ondanks schulden, een verstandelijke beperking, GGZ-problematiek, dak- of thuisloosheid en verslavingen. Ook de inzet van het eigen netwerk is een mantra. Voor veel jongeren met schulden gaat dat niet: dat netwerk hebben zij al lang niet meer door alle problemen die deze jongeren hebben en met zich mee brengen. Deze jongeren zitten helemaal onderaan op de Maslow-piramide. Ze zijn alleen nog maar bezig met overleven. En dat geldt voor honderden jongeren die gewoon hier om de hoek wonen.

In Nieuw-West is er veel hulp. Jongeren kunnen terecht bij OKTeams, ZAT-teams, het Jongeren Punt, bij SamenDoen, StreetCornerWork, bij het Jongeren Service Punt, bij de wijkteams, het Startpunt, bij Matchingstafels en multi-trajecthoudersteams. Dit grote aanbod zorgt in de praktijk voor versnippering en verwarring. Het beleid sluit niet altijd aan op de praktijk. Gelukkig is er binnen de gemeente Amsterdam veel aandacht voor schuldenproblematiek en wordt er, bij het ontwikkelen van beleid steeds meer en vaker rekening gehouden met het ontbreken van een (stabiel) netwerk en de behoefte aan maatwerk.”

Ronald Mimpen is schuldhulpverlener. Bij PuurZuid in Nieuw-West worden jongeren met schulden op een intensieve begeleid.