“Nieuw-West is een druk stadsdeel, er gebeurt veel, er zijn veel problemen en veel instanties om dat op te lossen. Terwijl de gemeente veel meer taken van de Rijksoverheid heeft gekregen, zit Amsterdam zelf ook in een grote bestuurlijke reorganisatie. De stadsdelen zijn verdwenen en voeren nu taken namens de centrale stad uit. Dit heeft allemaal grote gevolgen voor organisaties en professionals. Sommige welzijnsorganisaties zijn verdwenen uit het veld, nieuwe zijn erbij gekomen. Professionals moeten elkaar weer leren kennen en bewoners zijn op zoek naar nieuwe houvasten. In Amsterdam hebben we het sociale domein over 22 gebieden verdeeld. Maar een gebied zegt een bewoner niet zoveel, buurten zijn veel belangrijker. In buurten hebben mensen hun netwerk, dat is hun actieradius.

Enerzijds heb je als overheid de behoefte om meer ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Lucas Community, Studiezalen of de Buurtcoƶperatie Westside. Maar anderzijds zie je ook de beweging dat er steeds kritischer gekeken wordt naar uitgaven van de overheid, zowel intern als door de samenleving. Het is de kunst om bij het gebiedsgericht werken hiertussen te bewegen. En dat is een zoektocht, die de nodige creativiteit vraagt. Want beide uitgangspunten zijn belangrijk.”

Yvonne Cornelisse, Opdrachtgever Sociaal, Stadsdeel Nieuw-West