Locatie: Leeszaal, Rotterdam · Routebeschrijving · Aanmelden

Voor vrijwilligers is een belangrijke rol weggelegd in de participatiesamenleving. Zij zijn de smeerolie waardoor de voetbalvereniging draait, voor de zieke buurvrouw boodschappen gedaan worden en nieuwkomers taallessen krijgen.

In Rotterdam bestaat ook de ‘tegenprestatie’: uitkeringsgerechtigden moeten in ruil een tegenprestatie leveren, vaak in de vorm van vrijwilligerswerk. Tijdens de townhall meeting in Rotterdam bekijken we – aan de hand van een concrete casus – met elkaar de voors en tegen van een tegenprestatie en de gevolgen voor vrijwilligerswerk.

De townhall meeting is interactief van opzet, waardoor iedereen zijn of haar inbreng kan leveren. Met Joke van der Zwaard en WMO Radar.

De bijeenkomst begint is op donderdag 5 oktober 2017 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigt om 21.30 uur met een borrel. De presentatie is in handen van Rineke Kraaij.

De locatie is de Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, Rotterdam.

Meld je snel aan