De ParticipatiePraktijk is een journalistiek actieonderzoek over de gevolgen van de participatiesamenleving. Samen met onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, De Haagse Hogeschool, Inholland en Hogeschool Rotterdam zijn initiatiefnemers Evelien Hoekstra en Pieter De Stefano acht Nederlandse buurten ingetrokken op zoek naar de alledaagse praktijk van de participatiesamenleving.

Met de verhalen van bewoners bieden we inzicht in de veelheid aan ervaringen met de participatiesamenleving. Wat zijn de knelpunten, successen en dillema’s? We spreken behalve bewoners ook beleidsmakers, professionals en andere experts. Het doel van het onderzoek is om uit al deze ervaringen algemene inzichten te ontlenen over hoe we de participatiesamenleving goed kunnen laten werken. Hierover gaan we in het najaar tijdens vier townhall meetings ook het gesprek aan.

Pieter De Stefano (1980) is zelfstandig adviseur, onderzoeker en verbinder in het publieke domein. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en was voorheen werkzaam bij Coolpolitics. Momenteel is Pieter onder andere programmamanager van het Kennisnetwerk Amsterdam, kwartiermaker van jeugdzorgplatform ‘Ieder kind veilig’, doet hij onderzoek naar burgerinitiatieven in Brabant en is hij mede-initiatiefnemer van de Circular Challenge in Amsterdam en Rotterddam.

Evelien Hoekstra (1977) is zelfstandig onderzoeker, publicist en adviseur met een grote maatschappelijke betrokkenheid, gespecialiseerd in jeugdzorg en de participatiesamenleving. Zij studeerde sociale geografie en journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde in onder andere de Volkskrant, Het Parool en de De Groene Amsterdammer. Evelien is momenteel ook projectleider van het jeugdzorgplatform ‘Ieder kind veilig’ en heeft voor de Ombudsman Metropool Amsterdam onderzoek gedaan naar dakloze gezinnen.

Samen met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool hebben zij de research gedaan voor dit project. Journalist Jenny Velthuys, onderzoekers Rudy van den Hoven (De Haagse Hogeschool), David ter Avest (Hogeschool Rotterdam),  Anja Knoope (Hogeschool Rotterdam) en fotograaf Roos Petersen hebben meegewerkt aan de artikelen. De eindredactie is in handen van de initiatiefnemers.

De site is ontworpen en gebouwd door Ronde Vormen.

De ParticipatiePraktijk is een project van Stichting De Salon en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de hogescholen, het Oranjefonds en het VSBfonds.

Graag bedanken we alle geïnterviewden voor hun oprechte, soms heel persoonlijke verhalen.

Daarnaast danken we voor hun medewerking:

Alex Straathof (HvA), Audrey Netel (HvA), Dick Rijken (De Haagse Hogeschool), Elke Müller (De Haage Hogeschool), Eltje Bos (HvA), Eric Dirkx, Erik Pool (I&M), Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek), Fatima Ouariachi (Cliëntenbelang Amsterdam), Floor Milikowski, Frans Spierings (Hogeschool Rotterdam), Gijs Pel, Guido Walraven (Inholland), Hettie Politiek (gemeente Amsterdam), Jacqueline van Loon (!WOON), Jeroen Boelhouwer (SCP), Jos van der Lans, Jules Iding, Justus Uitermark (UvA), Maarten Schallenberg (VWS), Noor Tonkens, Rob Ruts (De Haagse Hogeschool), Stan Majoor (HvA), Stefan Titus, Thijs van Mierlo (LSA), Toby Witte (Hogeschool Rotterdam), Wouter Mensink (SCP).

 

Privacy

De ParticipatiePraktijk is een project van Stichting De Salon. Stichting De Salon gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers. Alle bewoners die aan het project hebben meegewerkt, gaven toestemming om zijn of haar verhaal te publiceren. Niet iedereen wilde herkenbaar op de foto, sommige namen zijn gefingeerd. Alle gegevens zijn bij de initiatiefnemers bekend.

Onze partners

Hogeschool Rotterdam logo
Hogeschool van Amsterdam logo
InHolland Hogeschool logo
Haagse Hogeschool logo
Oranje Fonds logo
VSBfonds logo